Immaclé Novias, SL

1. Condicions prèvies de contractació

1.1 La primera entrevista amb cita prèvia que se celebri entre IMMACLÉ NÚVIES SL i la persona interessada meritarà un cost previ de 20 euros. Aquest import es descompta si la persona interessada es queda vestit Immaclé. Si la persona compareix i no es queda vestit no es retorna la quantitat. Si la persona interessada no assisteix a la cita aquest import no es retorna.

1.2 En cas d’interessar vestit immaclé la persona interessada ha de satisfer un primer pagament de 1.000,00 euros en concepte d’arres. El dret de desistir per a la persona interessada caduca als 14 dies naturals.